ABSI har fastigheter för alla behov, från kontor till tung verkstadsindustri. Vi anpassar befintliga fastigheter och bygger nytt när dina behov kräver det.