Länksamling


Sävsjö kommun
Officiell sida för vår kommun som också äger 100% av AB Sävsjö Industribyggnader.

Sävsjö Näringslivs AB
Service till befintligt näringsliv och till medlemsföretag, nätverk, utbildningar och kontakt mellan skola och näringsliv. Bolaget ägs till 50% av kommunen och 50% av näringslivet.

Science Park
Utveckla ditt företag och få råd och hjälp med finansiering

Almi
Möjlighet för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas genom rådgivning, lån, riskkapital och inkubation.

Sävsjöortens Näringslivsförening
Medlemsägd ideell förening som verkar för ett gott näringslivsklimat i kommunen. Hälftenägare till Sävsjö Näringslivs AB.

Jobbhuset
Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset är en kommunal verksamhet som vänder sig till personer som behöver extra hjälp, stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning.